Llibres de text: Curs 2024-25

Venda de llibres a l'escola

Del dia 8 al 12 de juliol, de 09:00 a 12:30 H.

Del dia 2 al 6 de setembre, de 09:00 a 12:30H.