Llibres de text: Curs 2023-24

Venta de llibres a l'escola

Del dia 3 al 14 de juliol, de 09:00 a 12:30 H.

Dies 1,4 i 5 de setembre, de 09:00 a 12:30H.